Kontrola auta na zákaz registrácie. Kontrola auta pri nákupe

V niektorých prípadoch vozidlo podlieha zákazu alebo obmedzeniu postupov týkajúcich sa jeho predaja a registrácie. Napriek tomu sa mnohí bezohľadní majitelia automobilov pokúšajú predať svoje auto, skrývajúc túto skutočnosť. Nie každý kupujúci bude venovať pozornosť obmedzeniam. Avšak kontrola vozidla na zákaz registrácie je povinný postup. Stať sa obeťou podvodu, riziko kupujúceho stráca peňažné prostriedky investované do nákupu.Čo je zákaz registrácie

Orgány môžu v súvislosti s vozidlom zatknúť vozidlo v dôsledku neoprávneného konania vlastníka týkajúceho sa používania vozidla. Zákaz môže byť uložený doručením súdnych exekútorov, colných alebo súdnych služieb. Rozhodnutie o zatknutí je spravidla vyhotovené príslušným súdnym príkazom, ktorý je upozornený na dopravnú políciu a majiteľa súdnych exekútorov. Súčasne vozidlo podlieha zákazu prevodu vlastníckych práv, vykonávaniu činností spojených s predajom stroja, výrobou a stiahnutím záznamov a získaním práv na ďalšie riadenie. V budúcnosti každá kontrola vozidla na zákaz registrácie v dopravnej polícii odhaľuje podvody a kupujúci, aby sa predišlo nežiaducim následkom.

Čo robia s autom

Fyzické zatknutie vozidla, ako aj uloženie obmedzeníniektoré rozdiely. Pri vykonávaní je vozidlo umiestnené na bezplatnom parkovisku. Nikto nemôže prevádzkovať toto vozidlo. Majiteľ vozidla v tomto prípade nie je výnimkou.

Ak je vozidlo ukradnuté alebo bolo ukryté, zatknutie je nerealizované. V tomto prípade je vozidlo vyhlásené za hľadanie obmedzenia registrácie. Po zakúpení takéhoto auta od nového majiteľa môže byť veľa problémov s umiestnením dopravných prostriedkov na registráciu v príslušných orgánoch. Tak ako je kontrola auta platná pre zákaz registrácie?

Prečo toľko podvodu

Kontrola auta na zákaz činnosti registrácie vykonáva nie každý kupujúci. V dôsledku toho môže byť veľa problémov. V súčasnosti sa výrazne zjednodušuje nákup vozidla. Ak chcete dokončiť postup, stačí vyplniť formulár zmluvy a zabezpečiť ho podpismi oboch strán. V tomto prípade nie je potrebné osvedčovať dokument od notára, ako aj vytiahnuť auto z účtu. Zmluva stanovuje, že cestujúci nie je zatknutý a nemá žiadne obmedzenia registrácie. Ale neverte cudzincovi. Existujú nepísané pravidlá, podľa ktorých by bývalý vlastník mal varovať, že existujú určité problémy s nastavením dopravných prostriedkov na registráciu. Predávajúci musí uviesť, že vozidlo je zatknuté a existujú určité obmedzenia pri registrácii. V každom prípade o tom bude kupujúci informovať v čase registráciedokumenty.

Ako sa dostať do rúk podvodníka

Ak je to potrebné, kontrola auta na zákaz registrácie v dopravnej polícii. Tým sa zabráni mnohým problémom. Dokonca aj pri úplnej úhrade nákladov na vozidlo sa kupujúci nebude môcť zaregistrovať kvôli zákazu registrácie. Z tohto dôvodu mnohí odporúčajú dať peniaze na auto v oddelení dopravnej polície po kompletnej kontrole dokladov. Okamžite môžete vozidlo zapísať. Je potrebné zvážiť, že v dopravnej polícii vozidlo kontroluje len prítomnosť obmedzení na niekoľko registračných akcií. Súčasne nový majiteľ nemá možnosť vedieť, či v banke existuje hypotéka. V každom prípade sa odporúča vykonať úplnú kontrolu všetkých dokumentov na stroji.

Kto môže uložiť zákaz

Existuje veľa organizácií, ktoré sú schopné uložiť obmedzenia na určité činnosti súvisiace s registráciou. Súčasne môžu byť dôvody úplne iné. Súčasne overovanie vozidla na zákaz registrácie môže vykonávať prakticky každý orgán, ktorý má právo uložiť. Takéto organizácie by mali zahŕňať:
 • FSSP môžu uložiť obmedzenia na niektoré registračné akcie, ak je vlastník uznaný ako neplatiteľ dlhov. To sa týka nielen platenia pokút, ale aj výživného, ​​štátnej dane a účtov za služby.
 • Súdy. V tomto prípade sa zákaz konania o registrácii často ukladá v situáciách, keď vozidlo podlieha jednému z konaní, s rizikom predajaalebo zničenie tretími stranami alebo účastníkmi sporu.
 • Federálna colná správa. Tento orgán ukladá obmedzenie niektorých registračných akcií, ak skutočný vlastník dopravných prostriedkov porušil pravidlá colného vybavenia.
 • dopravná polícia. V takomto prípade môže dôjsť k uloženiu obmedzení pre určité činnosti, ak sa vozidlo hľadá: zmenilo jednotlivé čísla podvozku, motor, telo, skutočné čísla nezodpovedajú číslam uvedeným v technickom pase atď. Obmedzenie sa zruší až dovtedy, kým zamestnanec orgánov nekontroluje dokumenty a zákonnosť prevádzky stroja.
 • Ako skontrolovať auto pre súdnych vykonávateľov

  Kontrola auta na zákaz vykonávania registrácie na súdnych exekútoroch. Ak to chcete urobiť, obráťte sa na niektorú zo servisných jednotiek s príslušnou požiadavkou a uveďte všetky údaje o vozidle. Výsledkom testu je, že FASB poskytuje len zmiešanú odpoveď, ktorá opisuje všetky obmedzenia uložené na vozidle, ako aj všetky dôvody ich uloženia. Je potrebné mať na pamäti, že taká kontrola vozidla pri nákupe trvá veľmi dlho. Spracovanie vašej žiadosti trvá niekoľko dní.

  Ako skontrolovať auto v dopravnej polícii

  Je omnoho rýchlejšie kontrolovať auto od zákazu registrácie od štátu. číslo na oddelení dopravnej polície. Tu môžete zistiť, či je auto hľadané alebo zatknuté. Na urýchlenie procesu musíte uviesť podrobnosti o vozidle:
 • Modelovanie a výroba vozidla.
 • Registračné číslo.
 • Identifikačné číslo podvozku, motor,Telo.
 • Treba poznamenať, že kontrola auta na zákaz registrácie akcií na kóde vína je spoľahlivejšia, pretože niektorí podvodníci menia štát. čísla pri predaji auta.

  Rýchla kontrola

  Na rýchlu kontrolu môžete použiť oficiálne stránky dopravnej polície a FSSP. Ak chcete vykonať procedúru, otvorte zdroj a vyberte požadovanú možnosť. V tomto prípade je to "Kontrola auta". Stránka, ktorá sa otvorí po výbere možnosti, obsahuje políčko. Je potrebné zadať tu potrebný kód vinca vozidla alebo podvozku, motora, karosérie. Tieto informácie nájdete v osvedčení o registrácii alebo technickom pase vozidla. Po zadaní captcha zostane kliknúť na položku "Check for Restrictions". Odpoveď dostanete za niekoľko sekúnd. Stojí za zváženie, že systém neposkytuje informácie o dátume uloženia obmedzení a podania pri vyhľadávaní.

  Súvisiace publikácie